זוכי מחיר למשתכן ורוכשי דירות ללאומי הטבות ייחודיות עבורכם!*

זוכי מחיר למשתכן ורוכשי דירות ללאומי הטבות ייחודיות עבורכם!*

No items found.

1. תנאי הלוואות מיוחדים לזוכי מחיר למשתכן ורוכשי דירות - ללקוחות חדשים וקיימים בלאומי
הלוואה בסכום של עד 100,000 ₪ בפריסה של עד 60 תשלומים. למעבירי משכורת ללאומי ניתנת אפשרות לדחיית תשלום הקרן עד 12 חודשים

2. זוכי מחיר למשתכן ורוכשי דירות פותחים חשבון פרטי חדש בלאומי ונהנים מהטבה!
הלוואה ללא ריבית בסך 50,000 ₪ ב-50 תשלומים חודשיים או פטור מעמלות עו"ש ל-3 שנים (בכפוף לעמידה בתנאים)

אני מאשר/ת שפרטי יועברו לאיגוד הזוכים ולבנק לאומי בלבד, והם יהיו רשאים לפנות אלי, לרבות בטלפון וב-SMS ובכל אמצעי תקשורת אחר, בנושאים שונים בקשר עם תהליך מימוש ההטבות.
בכפוף לתנאי השימוש ותנאי מימוש ההטבות המפורטים מטה.

No items found.

פירוט של ההטבות הייחודיות*

1.תנאי הלוואות מיוחדים לזוכי מחיר למשתכן ורוכשי דירות - ללקוחות חדשים וקיימים בלאומי:  הלוואה בסכום של עד 100,000 ₪ בפריסה של עד 60 תשלומים.

>> למעבירי משכורת ללאומי ניתנת אפשרות לדחיית תשלום הקרן עד 12 חודשים.

>> למעבירי משכורת ללאומי בסכום של עד 12,000 ₪ נטו לחודש, בריבית שנתית של החל מפריים + 2%.

>> למעבירי משכורת ללאומי בסכום של מעל 12,000 ₪ נטו לחודש, בריבית שנתית של החל מפריים +1.75%.

>> ללקוחות אחרים - בריבית שנתית של החל מפריים + 3%.

2. זוכי מחיר למשתכן ורוכשי דירות פותחים חשבון פרטי חדש בלאומי ונהנים מהטבה! הלוואה ללא ריבית בסך 50,000 ₪ ב-50 תשלומים חודשיים או פטור מעמלות עו"ש ל-3 שנים (בכפוף לעמידה בתנאים).

3. זוכי מחיר למשתכן נהנים מסל הטבות מיוחד בלאומי למשכנתאות: למידע נוסף לחצו כאן >>

שיתוף הטבה:

*תנאי שימוש והתנאים לקבלת ההטבה:

• אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

• העמדת כל אחת מההלוואות המפורטות בפרסום זה, סכומן, שיעור הריבית, ותנאיהן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו. פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה. ההלוואות לכל מטרה למעט לרכישה/חכירה/בניה/הרחבה/שיפוץ של דירת מגורים, רכישת מגרש לבניית דירת מגורים/זכות בדירת מגורים בדמי מפתח או מימון פירעון הלוואה ששימשה למטרות הנ"ל. על הלווה להזדהות כחבר באיגוד זוכי מחיר למשתכן ולהציג אישור קבלת סמס מאתר איגוד הזוכים.

• הטבות לפותחי חשבון חדש: ההטבות מיועדות ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם בלאומי באינטגרציה משכורת חודשית ויבצעו חיוב חודשי מינימלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי, בסכומים ובתנאים כפי שיקבעו על ידי הבנק, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע. בנוסף, הטבת פטור מעמלות ל 3 שנים תינתן לחילופין ללקוחות פרטיים חדשים אשר יעבירו לחשבונם בלאומי פקדונות כספיים/פקדונות ני"ע בסכומים שלא יפחתו מהסכומים שיקבעו על ידי הבנק ויבצעו חיוב חודשי מינימאלי בכרטיס אשראי שהונפק על ידי לאומי בתנאים ובסכומים כפי שיקבעו על ידי הבנק, וזאת לראשונה בתוך 6 חודשים מפתיחת החשבון ולאורך תקופת המבצע. הלוואה ללא ריבית: ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה. הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש אם יעמוד בתנאי המבצע. פטור מעמלות עו"ש ל 3- שנים: חשבון הלקוח יזוכה מדי חודש בסכום עמלות עו"ש בכפוף לעמידת הלקוח בתנאי המבצע. כל לקוח זכאי ליהנות מהטבה בנקאית אחת בגין פתיחת חשבון מבין מבצעי הבנק כפי שיהיו מעת לעת.

• ההצטרפות לכל אחת מההטבות מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים ובאישור הבנק. האמור בפרסום זה בתוקף עד ליום 31.12.2021. הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי או באתר הבנק.

• במילוי הטופס אתם מסכימים כי פרטיכם ימסרו לאיגוד הזוכים ולבנק לאומי בלבד, ואתם מסכימים שאיגוד הזוכים והבנק יפנו אליכם לרבות בטלפון וב-SMS  ובכל אמצעי תקשורת אחר בנושאים שונים בקשר עם תהליך הגשת בקשה למימוש ההטבות.

• לחיצה על הכפתור תעביר אתכם למערכת של בנק לאומי (יובהר כי בנק לאומי שומר על פרטיותם של הפונים, ולכן פרטים שתזינו במערכת של בנק לאומי לא ימסרו לאיגוד הזוכים).

• ההתקשרות (ככל שתתבצע) תהיה ישירות מול בנק לאומי ולא באמצעות איגוד הזוכים. איגוד הזוכים אינו פועל בשם הבנק והבנק אינו מחויב ו/או אחראי לכל פעולה ו/או מצג של איגוד הזוכים.

• הכל בכפוף לתנאי השימוש של האתר ולמדיניות הפרטיות והדיוור של מועדון הזוכים ואיגוד הזוכים.

המערכת שאליה תועברו בהשארת הפרטים, הינה מערכת של לאומי. מספר טלפון של הבנק: *5522.כתובת: יהודה הלוי 35, תל אביב-יפו.

לתנאי השימוש באתר מועדון הזוכים, ולתנאי מימוש ההצעות של הספקים - לחצו כאן